ඕනෑම පිරිමියෙකුට ගවුම් අඳින්න අයිතිය තිබිය යුතුයි – මංගල

344

ඕනෑම පිරිමියෙකුට ගවුම් අඳින්න අයිතිය තිබිය යුතු බව හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර තම ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක් තබමින් සඳහන් කරයි.

ඉරාජ් වීරරත්න විසින් තම ට්විටර් ගිණුමේ තබන ලද සටහනට ප්‍රතිචාර ලෙස ඔහු මේ බව මෙසේ සඳහන් කර ඇත.