කොරෝනා මර්දනය හමුදාවට දුන්න එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි දෙයක් – පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

64

කොරෝනා මර්දනයේ ප්‍රධාන වගකීම හමුදාවට පැවරීම වරදක් බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය පවසයි.

එහි ප්‍රචාරක ලේකම් දුමින්ද නාගමුව මහතා සඳහන් කරන්නේ මේ වන විට එය හමුදා මෙහෙයුමක් බවට පත්ව ඇති බවත් ,හමුදාව මෙහි මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කිරීම නිසා සෞඛ්‍ය අංශවල චිත්ත ශක්තිය දුර්වල වී ඇති බවය.

මුලාශ්‍ර මව්රට