ලෝක පාසැල් විවාද තරගාවලියෙන් අනුශූරතාවය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වේ !

188

ලෝක පාසැල් විවාද තරගාවලියෙන් අනුශූරතාවය ලබාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වේ ! C19 තත්ත්වය හමුවේ මෙම තරගය මාර්ගගත (online) ක්‍රමයට පැවති අතර ශ්‍රී ලංකාව තරඟ වැදුනේ කැනේඩියානු කණ්ඩායම සමඟය.

මෙම කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ලෙස ජනුල් ද සිල්වා සහ ශාලෙම් සුමන්දිරන් රාජකීය විද්‍යාලයෙන්, රාහුල් ද සිල්වා සහ ජස්මින් මර්කන්ඩු කොළඹ අන්තර්ජාතික පාසැලෙන්, චනිඳු රත්නායක ආනන්ද විද්‍යාලයෙන් සහ රේහා විමලසේකර බෞද්ධ බාලිකා විද්‍යාලයෙන් සහභාගී විය.එමෙන්ම ගරු ජනාධිපති තුමාද ෆෙස්බුක් පනිවිඩයක් මගින් මෙම ජගයග්‍රහනයට සුභාශිංශන එක් කොට තිබිණ